0
Geen producten in uw winkelmandje
0
 

Gedragscode & Vertrouwenspersoon

Stichting Hoogvliegers vindt veiligheid, integriteit en vertrouwen belangrijk. Vrijwilligers en deelnemers moeten op een veilige wijze en in onderling respect kunnen samenkomen, waarbij integriteit en voorbeeldgedrag leiden tot uitsluiting van ongewenst gedrag. Om dit te waarborgen heeft Stichting Hoogvliegers een gedragscode opgesteld die van toepassing is op al haar activiteiten. Tevens is een vertrouwenspersoon aangesteld die bijstand verleent aan deelnemers die daar behoefte aan hebben. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de organisatie van een evenement en het bestuur van Stichting Hoogvliegers.

De onderstaande gedragscode is van toepassing op alle vrijwilligers, deelnemende Hoogvliegers, familie, begeleiders en gasten (hierna ‘deelnemers’ genoemd).

  • Ieder lid van de organisatie is verantwoordelijk voor het creëren van een sfeer waarbinnen de deelnemers zich veilig en gerespecteerd voelen.
  • Deelnemers onthouden zich ervan elkaar te bejegenen op een wijze die de onderlinge waardigheid aantast.
  • Deelnemers raken elkaar niet op een zodanige wijze aan dat deze aanraking naar redelijke verwachting als onprettig wordt ervaren.
  • Deelnemers onthouden zich van elke vorm van verbaal, psychisch, seksueel en fysiek geweld of verwensingen in schrift via bijvoorbeeld sociale media ten behoeve van de Stichting Hoogvliegers.
  • Elke vorm van ongelijkwaardige behandeling op grond van geslacht, afkomst of geaardheid is onacceptabel.
  • Deelnemers zien er actief op toe dat deze gedragscode door eenieder wordt nageleefd.
  • In die gevallen waarin de gedragscode niet direct voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag is het aan de deelnemer om in de geest van de gedragscode te handelen.
  • Elke deelnemer moet zich altijd veilig tot de vertrouwenspersoon kunnen wenden.

De vertrouwenspersoon voor Stichting Hoogvliegers is Mevr. Sylvia Babusch

Neem contact op met onze vertrouwenspersoon via:
vertrouwenspersoon@stichtinghoogvliegers.nl 

Klik hier voor meer informatie (PDF).

sylviababusch.jpg

Sylvia Babusch